Dieb're Heer en Heiland
{{svg_share_icon}}
Vreugd, vijheid, vree en zegen
{{svg_share_icon}}
Mijn toevlucht
{{svg_share_icon}}
Schepper en Koning
{{svg_share_icon}}
Rijst op rijst op voor Jesus
{{svg_share_icon}}
Zie ons wachten aan de stromen
{{svg_share_icon}}
Werk, want de nacht zal komen
{{svg_share_icon}}
Kroont Hem aller Heer
{{svg_share_icon}}
Doorgrond mijn hart en ken mi
{{svg_share_icon}}
Geef mij 't geloof
{{svg_share_icon}}
Dat ons loflied rijze
{{svg_share_icon}}
Heer ik geef me aan U volkomen
{{svg_share_icon}}