Kroon Hem met gouden kroon
{{svg_share_icon}}
De Heer is mijn Herder
{{svg_share_icon}}
'T Hijgend hert der jacht ontk
{{svg_share_icon}}
Jezus die mijn ziel bemint
{{svg_share_icon}}
O, Heer verlos mij uit de band
{{svg_share_icon}}
'K zal van de deugd der milde
{{svg_share_icon}}
Als G'in nood gezeten
{{svg_share_icon}}
Heilg, heilig, heilig
{{svg_share_icon}}
Zingt zingt een nieuw gezang d
{{svg_share_icon}}
Houd Gij mijn beide handen
{{svg_share_icon}}
Zijn grondslag, Zijn onwrik're
{{svg_share_icon}}
Ik wil zingen van mijn Heiland
{{svg_share_icon}}
Bede
{{svg_share_icon}}
Ruwe stormen mogen woeden
{{svg_share_icon}}
Als ik Hem maar kenne
{{svg_share_icon}}
Heer wees mijn gids
{{svg_share_icon}}
Wij knielen voor U zetel neer
{{svg_share_icon}}
God in den hoog'alleen Zijn ee
{{svg_share_icon}}
Op bergen en in dalen
{{svg_share_icon}}
Gij's Heren knechten looft den
{{svg_share_icon}}
Wees stil tot God
{{svg_share_icon}}
Mijn hart, o hemel-Majesteit
{{svg_share_icon}}
Zend Heer, Uw licht en waarhei
{{svg_share_icon}}
Straf mij in U gramschap niet
{{svg_share_icon}}
U alleen, U loven wij
{{svg_share_icon}}
God heerst als Opperheer
{{svg_share_icon}}