Frits Bode
dirigeert

Op deze site vindt u een overzicht van het werk van dirigent Frits Bode (1926 – 1990)

“Als ze beseften hoe moeilijk dit is dan begonnen ze er niet eens aan''
Neem mijn leven
{{svg_share_icon}}
Psalm 75 1 en 6
{{svg_share_icon}}
Intrada Adoramus
{{svg_share_icon}}
Kroon Hem met gouden kroon
{{svg_share_icon}}
Vaste rots van mijn behoud
{{svg_share_icon}}
De Heer is mijn Herder
{{svg_share_icon}}
Thanks be to God
{{svg_share_icon}}
Straf mij in Uw gramschap niet
{{svg_share_icon}}
Blessed Assurance
{{svg_share_icon}}
Daar ruist langs de wolken
{{svg_share_icon}}
Heilig, Heilig, Heilig
{{svg_share_icon}}
Psalm 108 1 en 2
{{svg_share_icon}}
Jesu joy of men,s desiring
{{svg_share_icon}}
Ruwe stormen mogen woeden
{{svg_share_icon}}
Domine Salvam Fac
{{svg_share_icon}}
The Lord,s prayer
{{svg_share_icon}}
Roll jordan roll
{{svg_share_icon}}
Hoe groot zijt Gij
{{svg_share_icon}}
Heer wees mijn Gids
{{svg_share_icon}}
Cantate Laudate
{{svg_share_icon}}
Psalm 140 1, 7 en 13
{{svg_share_icon}}
O God die vol van liefde zijt
{{svg_share_icon}}
Op U mijn Heiland
{{svg_share_icon}}
Bless this house
{{svg_share_icon}}
Rock my soul
{{svg_share_icon}}
The ten virgins
{{svg_share_icon}}
March on
{{svg_share_icon}}
Sanctus
{{svg_share_icon}}
Psalm 42
{{svg_share_icon}}
I wish I had given Him more
{{svg_share_icon}}
U bid ik aan o macht der liefde
{{svg_share_icon}}
Stromen van zegen
{{svg_share_icon}}
Psalm 85 1,3 en 4
{{svg_share_icon}}
Als de dag van recht en wondren
{{svg_share_icon}}
Blijf bij mij Heer
{{svg_share_icon}}
Stay with me till the morning
{{svg_share_icon}}
Beveel gerust Uw wegen
{{svg_share_icon}}
Geef uw lot in handen van u Vader
{{svg_share_icon}}
Steal away
{{svg_share_icon}}
Lord, I want to die easy
{{svg_share_icon}}