Chr. Gemengd koor Scheppingsgave

God is getrouw Zijn plannen fa
{{svg_share_icon}}
Dochter sions weest verheugd
{{svg_share_icon}}
Dierbre Heiland, nader Gij
{{svg_share_icon}}
Daar ruist langs de wolken
{{svg_share_icon}}
Daar boven is een heerlijk oor
{{svg_share_icon}}
Zingen wij van Zijnliefde nog
{{svg_share_icon}}
Wij bezitten een woord voor de
{{svg_share_icon}}
Waarheen pelgrims, waarheen ga
{{svg_share_icon}}
Ver boven ,t prachtig sterrend
{{svg_share_icon}}
Orgelsolo, wie naar de goede G
{{svg_share_icon}}
O welk een macht heeft Uwe lie
{{svg_share_icon}}
Leer mij U weg o Heer (solo An
{{svg_share_icon}}
Heilige Geest , o licht van Go
{{svg_share_icon}}
Grijp toch de kansen
{{svg_share_icon}}
'K Zal eeuwig zingen (Psalm 89)
{{svg_share_icon}}
Wie zal mij roven
{{svg_share_icon}}
Rots waarop wij bouwen
{{svg_share_icon}}
O denk aan het huis bij de Heer
{{svg_share_icon}}
Nader, nog nader
{{svg_share_icon}}
Ik wil zingen van mijn Heiland
{{svg_share_icon}}
Het ruime hemelrond
{{svg_share_icon}}
Heilig, Heilig, Heilig
{{svg_share_icon}}
Heilig geloof, vanouds beleden
{{svg_share_icon}}
God is mijn lied
{{svg_share_icon}}
Eens komt de grote zomer
{{svg_share_icon}}
Door de nacht van smart en zorgen
{{svg_share_icon}}
Dochter Sions wees verheugd
{{svg_share_icon}}
Blijf bij mij Heer
{{svg_share_icon}}
Chr. gemengd koor ScheppingsgaveEv'ry time i feel the spirit