Herinneringen aan Frits Bode

Dirk Out vertelt over zijn herinneringen aan
Frits Bode

“Ha die Dirk, van 16 tot 30 oktober ga ik met de Urker Zangers voor de tweede keer een Amerika-reis maken.
Ik vind dat jij mee moet als organist”. 
Dit telefoontje ontving ik van Frits Bode ergens in het voorjaar van 1982. 
 
Frits was niet iemand van ‘heb je zin’ of ‘heb je gelegenheid’, nee, ik moest eigenlijk van Frits. 
Nu was ik al eerder met het Emmeloord’s Mannenkoor met Frits als dirigent naar Canada geweest. 
Ik wist dus ongeveer wel zo’n beetje wat me te wachten stond. 
Maar nu dus met de ‘Urker Zangers’. 
 
Als je toentertijd Frits mocht geloven was er op het gehele westelijk halfrond geen beter mannenkoor. 
En hij vroeg míj als begeleider, niet Klaas Jan Mulder (vliegangst weerhield hem ervan om mee te gaan),
maar Dirk Out uit Haarlem. Ik moest me wel zeer vereerd voelen. 
En om eerlijk te zijn: dat was ik ook!
 
Op 16 oktober vertrokken mijn vrouw en ik met de Urker Zangers van vliegveld Zaventhem richting het grote Amerika.
Het was een reis die we niet snel zullen vergeten.
Mooie concerten, veel gezien van de mooie natuur aldaar, fijne contacten met de gastgezinnen en vooral: wat hebben Frits en ik (en onze vrouwen) ontzettend veel plezier met elkaar gehad. 
 
Frits was een bijzondere dirigent.
Om te beginnen beheerste hij zijn vak uitstekend!
Hij hoorde alles, had een goede muzikale smaak die hij ook duidelijk wist over te brengen!
Hij was ook een dirigent met gezag. Het moest zoals hij het wilde en waagde het niet daar tegenin te gaan.
En zo hoort het ook: een dirigent kan immers niet met 100 koorleden individueel gaan overleggen….
 
Daarenboven kon Frits zijn mening ook heel overtuigend overbrengen. Soms een beetje streng maar vaak ook weer met een flinke dosis humor. Hierdoor zag hij kans om 120% uit amateur zangers te halen.
Het is dan ook naar mijn vaste overtuiging vooral aan hem te danken dat dit koor niet alleen plaatselijke maar ook landelijke bekendheid genoot.
 
Ik ben er trots op dat ik destijds met deze bevlogen maar vooral ook sympathieke dirigent een aantal jaren heb mogen samenwerken.
 
Jaren die ik nooit zal vergeten!!
Beiden bezig met onze favoriete hobby:
Frits rookt een sigaretje en ik doe (weer eens) een tukkie.
Frits en ik tijdens een bespreking voorafgaande aan een concert.