Herinneringen aan Frits Bode

Roelof Elsinga, opvolger van Frits Bode als dirigent van de Urker Zangers vertelt….

Meteen na het overlijden van Frits Bode ging men in zee met Freddy Veldkamp, maar die samenwerking werd al spoedig beëindigd.
 
Toen ik door toenmalig voorzitter Jaap Koffeman werd benaderd, was het verzoek, om de Urker Zangers tijdelijk te helpen, om de periode te overbruggen waarin men als koor kon uitkijken naar een nieuwe dirigent. Na een aantal sollicitatiedirecties besloot men om mij te benoemen….
 
En daar heb ik tot op heden nog steeds geen spijt van gehad. Ik werd opgenomen in het koor en de Urker gemeenschap als vriend en nog steeds heb ik er vrienden voor het leven aan overgehouden!!
 
Meteen na mijn vaste aanstelling werd mij door Louw Korf een aantal mappen overhandigd, met daarin het complete repertoire van de UZ. Dat was een enorme verrassing voor mij. Wat een veelzijdig, echt uniek repertoire.
 
Wat had Frits Bode voor een brede diversiteit gezorgd.
Echt alle stijlen waren vertegenwoordigd!
Van opera en operette, via het klassieke repertoire, en ook het geestelijke lied werd niet vergeten.
 
Het gaf mij ook meteen de richting aan, waarin de UZ gingen en wilden blijven gaan. En die richting paste mij uitstekend! Als je een zo’n breed spectrum mag
bestrijken, ben je als dirigent alleen maar te benijden.
 
Het gaf mij wel een inkijkje in de werkzaamheden van Frits Bode. Hij ging zeker niet de gebaande paden, maar zocht nieuwe wegen, daarin geholpen door tal van componisten en arrangeurs, die graag voor en met hem werkten.
Te denken valt aan Koos Bons, Klaas Jan Mulder en Jef Penders.
Stuk voor stuk mannen van naam!
 
De sfeer op de repetities in het begin van mijn dirigentschap was eerlijk gezegd best wel een punt.
Men was zolang gewend aan de bijzondere manier van repeteren van Frits Bode, dat je steeds met hem werd vergeleken. Je merkte gewoon, hoezeer men hem miste. Het was gewoon ook onvermijdelijk, dat zijn naam vaak ter sprake kwam, immers hij was een zeer geliefd dirigent en mens. I
 
k heb dat altijd wel begrepen. Als iemand zolang met hart en ziel aan een koor verbonden is geweest, dan laat dat zijn sporen echt wel na.
Uiteraard heb ik ook wel gewerkt aan een eigen stempel en sfeer, en heb het dan ook meer dan naar mijn zin gehad , maar de naam van Frits Bode zal altijd verbonden blijven met de Urker Zangers… en .. terecht!!
 
Frits Bode, een uniek mens en dirigent…. Ik ben er trots op, zijn opvolger te zijn geweest!”