Herinneringen aan Frits Bode

Peter Bos vertelt over zijn herinneringen aan
Frits Bode

Mij werd gevraagd iets op papier te zetten over Frits Bode.
Wanneer ik terugdenk aan deze man, denk ik aan iemand, die veel respect verdiende.

Mijn eerste contact met hem was een avond, waarop ik, Peter Bos, mijn Dronter koor dirigeerde en hij de kerk kwam binnenlopen met Dirk Jan van der Horst.  Hij luisterde een half uurtje en verdween toen.  Het is hem waarschijnlijk goed bevallen, want snel daarna belde hij me op, of ik die zaterdagavond bij de repetitie de leiding van zijn mannenkoor “Urker Zangers” wilde overnemen.  Dat was een fijne, muzikale avond.

Het duurde maar even, of hij belde me voor het dirigeren van het Chr. Mannenkoor “Emmeloord” bij een repetitie en toen kwam ook nog het Chr. gemengd zangkoor  “Excelsior” uit Urk met hetzelfde verzoek.  Gelukkig zongen deze koren op avonden, dat ik vrij was.  En zo groeide ik heel snel in de korenwereld van Frits Bode.  Ook vroeg hij mij om te begeleiden, zowel bij repetities als bij concerten.  Naast deze koren was Frits ook nog dirigent van het Chr. Dameskoor “Laus Deo”.  Op verzoek van Frits heb ik voor dit dameskoor een cantate geschreven:  “Mijn eeuwig Licht en Leven”.

Wanneer ik meeging om te begeleiden, dronk ik dan meestal voor de tijd bij hem en zijn vrouw Marie thuis koffie en gingen we daarna samen naar een koor.  Hij was een gezellige man, waar ik goed mee praten kon en waarmee het fijn samenwerken was.     

Er waren natuurlijk meer begeleiders.  Al vanaf het begin had Frits gekozen voor Klaas J. Mulder en later ook voor Henk van Putten, ik mocht dat duo aanvullen.

In die jaren hebben we fijne avonden meegemaakt. Frits zag kans om de koorleden te inspireren. Zo ontstond er een mannenkoor “Urker Zangers” met een eigen sound.

Dat was heel fijn, want dit mannenkoor met Frits Bode had net een scheuring achter de rug met het koor “Hallelujah”.  Gelukkig is er op beide koren weer een goede sfeer ontstaan.

Twee gebeurtenissen wil ik graag nog noemen. Naast vele andere CD’s heeft het koor “Urker Zangers” ook een CD gemaakt, waar ik de orgelpartij mocht verzorgen in de Grote Kerk te Hasselt.  Het was een Kerst-CD met de titel “Het licht schijnt overal”, in samenwerking met Jacob de Haan en Ieke Rippen.  Het was een opname om niet snel te vergeten. Een KerstCD opname hartje zomer, Komt allen tezamen bij 30 graden.  En het moest ook nog op tijd klaar, want die zaterdagmiddag speelde Oranje om de wereldcup – voetbal….

Nog een gebeurtenis, die we niet gauw zullen vergeten:  De concertreis met de Urker Zangers per bus naar Denemarken. Prachtig gezongen in diverse kerken en uren gezelligheid met onze Deense gastgezinnen.  En ik kreeg de kans om op diverse mooie orgels te spelen.

Ik denk wel dat deze reis bij veel “Urker Zangers”  in het geheugen gegrift staat.

Ook bij deze reis konden we er op rekenen, dat Frits Bode van het koor en medewerkenden weer een prachtig geheel smeedde.   Ook wist hij een goede sfeer te ontwikkelen en dat is een heel belangrijke eis voor een dirigent.  

Ik wil graag eindigen, zoals ik begonnen ben:  Frits Bode was iemand, die veel respect verdiende.  En daarbij was hij een kind van God..!

Laus DeoCantate Mijn eeuwig licht en leven